Bentuk dan Fungsi
 
  Lihat dalam perekaan pisau seperti di bawah.
Bentuk-bentuk yang reka memberikan fungsi yang berbeza kepada pengguna.
Terdapat juga pisau yang digunakan untuk seni dan pertahanan diri. Umumnya pisau direka bentuk untuk kegunaan harian.

Fungsi asal pisau ialah sebagai alat pemotong.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Asal / Menu
Hak Cipta Terpelihara