CARTA GANTT
Proses Kerja
 
PROSES KERJA 1 2 3 4 5
Mengenal Pasti Masalah          
Mengumpul idea dan maklumat          
Memotong          
Mencantum          
Menguji          
Mengemas          
Persembahan          
Dokumentasi          
 
Hak Cipta Terpelihara. © Muhammad Khairi. 2006